top of page

מדיניות החזרות/החלפות

החלפות/החזרות

במקרה של החלפה/החזרה חובה לפנות לבוטיק טלפונית עד 48 שעות מרגע קבלת ההזמנה.
מס' הטלפון: 0524339395

 

החלפה

ניתן לבצע החלפה עד 14 יום על ידי הגעה לבוטיק או באמצעות שליח של הבוטיק בעלות 40 ש"ח. 

(במקרה של החלפה עם שליח : חובה לפנות לבוטיק עד 48 שעות מרגע קבלת המשלוח ולבצע החלפה).

*לא ניתן להחליף פריט שהוחלף .

 

החזר כספי 

עד 48 שעות מרגע קבלת המשלוח לבית הלקוחה, יינתן החזר בהגעה לבוטיק. 

יינתן החזר כספי פחות 5% מערך הרכישה הכולל, ללא דמי המשלוח בסך 40 ש"ח.

לאחר בדיקה שהפריט לא שומש/נפגם ושיש טיקט וקבלה, הלקוחה תזוכה עד 14 ימי עסקים בכרטיס שבו בוצעה הרכישה .

מדיניות פרטיות

 1. בית העסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו

 2. בית העסק משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו. 

 3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, בית העסק לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 4. בית העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח

 5. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאות הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

 6. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

  2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

  3. כל סיבה שאינה בשליטת בית העסק וביכולתה הברורה של בית העסק

  4.  מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות או מי מטעמו.

bottom of page